Log in
Thor Header

Outlaw

Wat nu weer: Hommeles rond de Horensberg(dam)!

Vandaag lazen we in het Het Belang Van Limburg opnieuw onthutsend nieuws rond een motorcross omloop. Het volgende doelwit is nu de Horensberg. Er is niks definitief, maar wie weet hoe dit weer uit draait.

Het artikel, overgenomen uit Het Belang Van Limburg onder THOR.

no img


N-VA As roept de bewoners in de omgeving van het Horensbergdamcircuit op om klacht in te dienen als ze overlast ondervinden van gocarts of motorcross. Volgens Erik Notermans, fractieleider van N-VA, zijn die klachten noodzakelijk om oplossingen te kunnen forceren. "Er was ooit sprake van een dam, maar die is er nooit gekomen", besluit Notermans.

"De terreinen van Horensbergdam bevinden zich op grondgebied van Genk", zegt Notermans. "Maar het zijn de mensen van As die daar het meest last van hebben. Er heerst een gelatenheid om te reageren tegen de overlast van het crossterrein. Er is niet alleen overlast tijdens de motorcross. Ook de gocarts veroorzaken zowel geluids- als geurhinder. Die brandstofverbranding heeft een erg penetrante geur. Als we tot oplossingen willen komen, zijn eerst klachten van de mensen uit de omgeving noodzakelijk."

Burgemeester Miel Craeghs (Voluit) van As zegt in een reactie dat bij hem meldingen toekomen van mensen die geluidshinder ondervinden van Horensbergdam. "Vooral als het mooi weer is en de wind in de richting van As waait", zegt Craeghs. "Er is in het verleden inderdaad sprake geweest van een dam om het geluid te absorberen. Maar er zijn blijkbaar twijfels of dit wel nuttig zou zijn. Bovendien zou op de plaats waar die dam zou moeten komen, een brandweg liggen. En die kan je niet zomaar verwijderen. Uit gesprekken met de stad Genk kan ik afleiden dat er sprake is van een heroriëntatie van het gebied. Dan wordt ook meteen rekening gehouden met de geluidsoverlast."

Schepen van Leefmilieu Joke Quintens (Pro Genk) van Genk zegt in een reactie dat er inderdaad gedacht wordt aan een herschikking van het gebied. "Voorlopig is het alleen maar een idee", zegt Quintens. "Het klopt inderdaad dat de mensen van As in het algemeen meer hinder ondervinden van Horensbergdam dan die van Genk. In het kader van de milieuvergunning laten we er geregeld geluidsmetingen uitvoeren. En als die de toegelaten norm overschrijden - wat ook al gebeurd is - dan vragen we meteen maatregelen om het aantal decibels te doen dalen. En dat gebeurt dan ook. De resultaten van die metingen maken we ook steeds over aan het schepencollege van As."

Foto: www.Genk.be30/01/2015 | posted by Stingray

no img
Mx-discountHaan WheelsMxtopshopPutolineBakens Motorsportlaurense motorsBud RacingDhondtEmxTradeUltimateTVE SportsMxWorldLeon SagaertJepfraHPIShock TherapyDesmet Motorsport