MX World

10/10/2020 08:36 - geplaatst door Stingray

Donderdag jongstleden, vijf weken na de crash in de EMX125 Grand Prix van Italië, ging Liam op bezoek bij zijn dokters. Helaas kreeg hij daar géén goed nieuws te horen. Na het bekijken van de medische beeldvorming en het verwijderen van de gips werd een complicatie vastgesteld. Het rechterspaakbeen is niet in een ideale positie geheeld, waardoor bewegingen van de pols worden gehinderd. Door de nog jonge leeftijd van Liam en het feit dat hij nog aan het begin staat van zijn carrière , was opteren voor een operatie de verstandigste keuze. Want door zo’n operatie zal hij opnieuw kunnen beschikken over de volledige bewegingsmogelijkheden van zijn rechterpols.

Liam zijn operatie staat gepland voor aankomende maandag op 12 oktober. We houden u zeker op de hoogte.