MX World

06/01/2021 13:11 - geplaatst door Stingray

VLM vraag ons om een verduidelijking te plaatsen inzake het aanvragen van een vergunning motorcross 2021. Het lijkt ingewikkeld maar het is eenvoudig. Heel bondig samengevat komt het er op neer dat je gewoon de papieren vergunningsaanvraag volledig ingevuld naar het VLM-bureel stuurt. VLM/JMS zal het nodige doen om alles in te geven in het de Magelan software. U krijgt hiervan bericht, maar deze mag U negeren.

Onder Thor de volledige uitleg......

Voor de rijders aangesloten bij VLM/JMS zal er een NATIONALE VERGUNNING voorzien worden.  Deze vergunning zal gelden voor deelname aan regionale wedstrijden, aan het Belgische en/of Vlaamse kampioenschap en overige wedstrijden ingeschreven op de BMB motorcross kalender. Verder kunnen er afvaardigingen aangevraagd worden voor buitenlandse officieel erkende amateurwedstrijden.

Verzekeringen 

Alle nationale vergunninghouders zijn individueel verzekerd (persoonlijke ongevallenverzekering) :

•voor hun deelname aan alle VLM/JMS en erkende BMB wedstrijden in België en erkende wedstrijden in het buitenland

•voor hun deelname aan vrije trainingen in België en in het buitenland

•voor hun deelname aan regionale wedstrijden / wedstrijden van het Vlaams kampioenschap van Motorsport Vlaanderen

• Regionale en nationale vergunninghouders zijn individueel verzekerd voor wedstrijden in België waarvoor de vergunningen geldig zijn. Zij zijn ook individueel verzekerd tijdens trainingen, zowel in België als in het buitenland, maar zonder dekking voor repatriëring. Een optie voor deze repatriëring in het buitenland kan worden onderschreven geldig tijdens trainingen op permanente circuits in het buitenland.

Vergunningsaanvraag EVEN VERDUIDELIJKEN

De BMB, Motorsport Vlaanderen en FMWB hebben, in samenwerking met de firma Magelan Software, een digitale toepassing voor het indienen van je vergunningsaanvraag ontwikkeld.
Voor deze toepassing bestaat er een soort van digitale gedachtengang (online ingave) voor de vergunninghouder die hij dient te voldoen.

Voor de vergunning 2021 zal deze ingave uitgevoerd worden door VLM zelf, en moeten jullie geen aandacht schenken aan deze online ingave.

Enkel de papieren vergunningsaanvraag dient wel bij VLM/JMS toe te komen, de verdere ingave in het software systeem zal verzorgd worden door VLM/JMS.

Wel gaan jullie allen vanuit dit software-systeem een automatische berichtgeving ontvangen, waarbij soms wel aangegeven zal worden dat jullie nog documenten en dergelijke moeten aanleveren. Deze berichtgeving mogen jullie negeren, en indien er nog verdere documenten nodig zijn zal er contact opgenomen worden door ons om aanvulling.

Ook zal er door de ingave in dit software systeem, een automatische toewijzing gebeuren naar jullie rijnummer. Omwille van reeds bestaande nummers in dit systeem, kan het zijn dat jou nummer reeds bezet is en waardoor jij een ander nummer toegewezen krijgt. Geen paniek, wij zullen zorgen voor een oplossing in het overgangsseizoen 2021 waarbij je jou normale nummer kunt behouden. Gaandeweg zullen we in 2021 overleg plegen om een definitieve oplossing te verkrijgen voor de toekomst.

BESLUIT :

-      Vergunningsaanvraag aanmaken zoals voorheen, op papier (naar VLM-bureel verzenden)

-      Berichtgeving vanuit software FMB-BMB (Magelan) negeren

-      Mogelijke problematiek nummering zal aangepakt worden door VLM/JMS

BUREEL VLM: Linkhoutstraat 219 a, 3560 LINKHOUT-LUMMEN 
Open op maandag van 10:00 tot 12:00 u en donderdag van 19:00 tot 21:00 u
Tel/Fax: 013 44 30 43 - E-mail: info@vlmcross.be