MX World

02/11/2021 13:35 - geplaatst door Stingray

Het (korte) seizoen is dus voorbij, alles ligt zowat stil in MX-land. Met wat er nog allemaal rond waart is het zeker goed om de planning zo spoedig mogelijk uit te werken. Dat deed ook MCLB al gedeeltelijk. Onder Thor, treft U enkele zaken aan waarmee u naar 2022 rekening mee zal moeten houden.Wat brengt ons het nieuwe seizoen 2022 …

JAARVERGUNNINGEN / LICENCES 2022

Het korte, rare seizoen 2021 omwille van de COVID-pandemie is hopelijk voor eens en altijd achter de rug. Binnen de federaties zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen al volop aan de gang en na onderhandelen met de verschillende partijen zijn we tot een overeenkomst gekomen dat we voor het nieuwe jaar opnieuw een korting kunnen bekomen wat de jaarvergunningen betreft. Zo kunnen we de kostprijs van een jeugdvergunning VJMO terugbrengen naar € 180,00 voor het volledige seizoen 2022 wat persoonlijke ongevallen betreft. Bij MCLB start dit vanaf € 250,00. Opnieuw is er werk gemaakt om bij de onderhandelingen de meest gunstige tarieven voor de piloten te bekomen.

NIEUW is dat een piloot vanaf 2022 de vrije keuze heeft om bij zijn vergunning een supplementaire verzekering in Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid te nemen voor trainingen op oefencircuits en stages. Wens je hiervan gebruik te maken dan betaal je het supplement samen met uw kostprijs van de jaarvergunning.

Meer info hiervoor kan u terugvinden bij het downloaden van uw vergunningsaanvraag 2022 via de website MCLB-VJMO.

Maak tijdig uw afspraak bij uw sportarts zodoende lange wachttijden vermeden worden.

Je kan je documenten voor 2022 downloaden via volgende link:

https://www.mclb-vjmo.be/jaarvergunning

**********

KALENDER 2022

De kalender 2022 zal eind november gefinaliseerd en gepubliceerd worden op onze website. Nieuwe inrichters en kandidaat-inrichters kunnen tot 15 november 2021 contact opnemen met het secretariaat op het nummer 055 30 14 64 betreffende de voorwaarden tot inrichten en een eventuele organisatie in het komende seizoen.

De proeven voor het Nationaal VJMO-MCLB kampioenschap 2022 zullen gepubliceerd worden half december 2021

**********

VJMO JAARFEEST 2021

27 november 2021 - WINGENE (West-Vl.)

De Raad van Bestuur, leden van de Sportcommissie en initiators hebben het genoegen u en uw familie uit te nodigen op het VJMO Jaarfeest op zaterdag 27 november 2021 waar iedere vergunninghouder van het afgelopen seizoen in de bloemetjes wordt gezet en zijn waardevolle prijs betreffende het Regelmatigheid criterium in ontvangst mag nemen.

De top-drie binnen het VJMO Kampioenschap 2021 wordt eveneens gehuldigd.

De uitreiking van de winnaars van het Open Herfstkampioenschap sluit het geheel af.

Zoals elk jaar hebben we voor verrassende prijzen gezorgd. Iedere piloot dient ZELF aanwezig te zijn om zijn prijs in ontvangst te nemen !

Plaats van het gebeuren : Zaal “De Verrekijker” - 8750 WINGENE

Aanvang: om 19.30 uur - Deuren: vanaf 18.00 uu

**********

STARTNUMMERS 2022

Piloten die een startnummer voor seizoen 2022 willen bekomen dienen telefonisch contact op te nemen met het pilotensecretariaat op maandag en/of donderdag tussen 19u30 - 22u00. Piloten die NIET wijzigen van categorie blijft hun startnummer behouden tot 1 maart 2022 en dienen nu geen contact te nemen.