MX World

06/09/2022 09:52 - geplaatst door Stingray

Motorsport Vlaanderen organiseert binnenkort het tweede trainersniveau binnen de motorcross. Zet in het najaar van 2022 je volgende stap als trainer in de motorcross en volg de opleiding Instructeur B. Via deze opleiding leer je recreatieve en/of competitieve motorcrossers (jongeren en volwassenen) hoe ze kunnen doorstromen naar een volgende niveau. De opleiding gebeurt via de Vlaamse Trainersschool (VTS).

Meer info onder Thor.

De opleiding Instructeur B Motorcross richt zich op enthousiaste motorcrosstrainers die hun vaardigheden naar het volgende niveau willen tillen. De cursus Initiator MX moet je dus al achter de rug hebben, met een A-score op de toelatingsproef van initiator. Indien je een B-score behaalde, zal je bij de aanmelding voor de Instructeur B opgeroepen worden voor een toelatingsproef.

Via deze opleiding leer je als cursist in te staan voor het trainen en begeleiden van recreatieve en/of competitieve motorcrossers (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het provinciaal/landelijk niveau. Daarbij leer je rekening te houden met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van motorcross, zodat je elk individu via aangepaste sporttechnische en tactische trainingsopbouw kan laten doorstromen naar een hoger niveau.

De opleiding van de VTS bestaat uit twee delen. Kostprijs van de opleiding is 295 Euro. Indien het algemeen gedeelte reeds gevolgd is, verkrijg je een korting van 60 Euro. Algemeen gedeelte hoeft dus niet meer op voorhand gevolgd te worden en wordt aangeboden binnen de mx cursus ! De cursus loopt over 11 zaterdagen, startende zaterdag 12 november tot eind januari. En vindt plaats te Herentals en het crossterrein van Lille.

Algemeen gedeelte Instructeur B :

• Vakken:
o Duiding bij de opleiding
o Anatomie
o Communicatie
o Motorisch leren
o Ontwikkelingsleer

MX gedeelte :

• Vakken:
o Introductie tot de opleiding Instructeur B Motorcross
o Communicatie in praktische toepassingen m.b.t. motorcross
o Tactische aspecten in motorcross (deel 1)
o Regelgeving m.b.t. motorcross
o Gevorderde technieken motorcross, foutenanalyse en remediëring
o Opleiding van jongeren in motorcross (technische aspecten/planning)
o Talentdetectie en -selectie in motorcross
o Basismotorische vaardigheden motorcross
o Didactische oefeningen Instructeur B Motorcross
o Competentieontwikkeling van de Instructeur B Motorcross
o Stage Instructeur B Motorcross
o Feedback en reflectie stage Instructeur B Motorcross

Inschrijven & meer info: Inschrijven voor één of meerdere modules kan eenvoudig via www.sport.vlaanderen voor 12 oktober 2022.

Meer informatie over de opleiding Instructeur B Motorcross vind je via deze link : opleiding Instructeur B Motocross.

Of je kan ook mailen naar info@motorsport.vlaanderen