MX World

19/05/2020 09:41 - geplaatst door Stingray

Niemand weet hoe de komende dagen en weken er gaan uit zien op het vlak van motorsport, in de brede zin van het woord. Het is ook niet te verwonderen als onze overheid er niet in slaagt om degelijk te informeren. Motorrijden mag, oldtimers mogen zogezegd de baan niet op. Leg mij het verschil uit. Kortom we hebben een situatie die zich nog nooit voor deed. Op het vlak van vergunningen rijzen vele vragen.

BMB formuleert hier een antwoord op onder Thor.

We bevinden ons nog steeds in een uitzonderlijke crisissituatie met een zware impact op de uitoefening van onze favoriete hobby. Sinds de start van de lockdown op 13 maart zijn we genoodzaakt geweest al onze activiteiten op te schorten. Gelukkig, mede dankzij de inspanningen van onze Aangesloten Bonden, de VMBB en de FMWB, was het mogelijk om de motortrainingen te hervatten en zijn er sinds 4 mei steeds meer circuits geopend (klik hier voor meer info).
De organisatie van sportwedstrijden blijft echter tot 31 juli verboden. Veel organisatoren hebben het initiatief genomen om hun wedstrijd uit te stellen of zijn nog op zoek naar een nieuwe organisatiedatum later op het seizoen. We danken hen voor hun inspanningen in deze moeilijke tijden. Dit zal het in bepaalde disciplines mogelijk maken om dit jaar alsnog een waardevol Belgisch kampioenschap aan de vergunninghouders aan te bieden, uiteraard onder voorbehoud van de evolutie van deze gezondheidscrisis. Verschillende organisatoren zijn echter verplicht geweest hun wedstrijd af te gelasten en konden geen alternatieve oplossing vinden. Ze hebben wel allemaal al aangekondigd hun evenement in 2021 opnieuw te zullen organiseren.
De Corona crisis heeft dus gevolgen voor de jaarvergunningen die dit jaar al werden afgeleverd. Tijdens de lockdown hadden de vergunninghouders immers geen mogelijkheid om te gaan trainen of deel te nemen aan wedstrijden.
Sinds 4 mei hebben de vergunninghouders de trainingen kunnen hervatten. Met de opening van de circuits in Belgiƫ en weldra de heropening van de Europese grenzen kunnen de rijders in het bezit van een sportcompetitie vergunning of trainingsvergunning (Europa) opnieuw volop genieten van hun vergunning voor de beoefening van hun favoriete sport. Deze vergunningen laten immers toe verzekerd te trainen op alle circuits in Europa vanaf het ogenblik van haar onderschrijving tot op het einde van het jaar. Klik hier voor meer info over onze vergunningen.
We zullen de evolutie van de actuele crisissituatie moeten afwachten om te weten wanneer de sportwedstrijden kunnen worden hervat en hoe het sportseizoen 2020 verder zal evolueren.
Het BMB Uitvoerend Bureau heeft in overleg met de aangesloten bonden, de VMBB en de FMWB, beslist om de sportvergunninghouders 2020 een compensatie toe te kennen. Deze compensatie zal in elke discipline verschillend zijn en zal afhangen van de impact van de crisis op de trainingen en de wedstrijden. De modaliteiten zullen dus slechts kunnen worden vastgelegd op het einde van het seizoen wanneer we de impact op het seizoen 2020 zullen kennen.
Onze grootste zorg blijft de gezondheid van onze rijders, passagiers, officials, organisatoren en vrijwilligers. We hopen dat de hele bevolking zich strikt houdt aan de overheidsmaatregelen, zodat we de sportwedstrijden weldra kunnen hervatten.
Raadpleeg regelmatig de BMB kalender (klik in de bovenstaande menu op kalender en kies de kalender van jouw discipline(s)) voor een laatste stand van zaken.