MX World

15/05/2020 15:48 - geplaatst door Stingray

Ook van het Yamaha team van Gebben-Van Venrooy kregen we een post in de bus.

Foto: Alessandro Lupino.

Lees verder onder Thor.

Beste partners,

Alles leek zo mooi. Een andere kleur, nieuwe rijders, fantastische sponsoren die er allemaal in geloofden, en dan stopt het ineens. De wereld staat in vuur en vlam en alles lijkt onwerkelijk. Onzekerheid bij iedereen en de sport is tijdelijk onbelangrijk geworden. Wedstrijden stoppen en we leggen de rijders per direct een verbod op om de motortraining voort te zetten. Dit om alle risico’s uit te sluiten.

Het management van het Gebben Van Venrooy Yamaha is bij elkaar gekomen om voor zover mogelijk een plan van aanpak te maken. De rijders zijn per direct terug naar huis gestuurd. Alessandro Lupino ging terug naar Italië. Thomas Covington is naar Engeland vertrokken en Calvin Vlaanderen zit thuis in Nederland. Verder is afgesproken de technische ontwikkeling door te laten gaan, mede om de problemen die we hadden in Valkenswaard uit te kunnen sluiten in de toekomst. De ontwikkeling gebeurt hoofdzakelijk in de USA bij pro Circuit, en daar kon destijds gewoon doorgewerkt worden.

Ook de monteurs in de werkplaats werken zoveel mogelijk door op een verantwoorde manier. Reden om dit te doen is bij de eventuele herstart van het seizoen alles klaar te hebben staan. Ook worden er extra motoren opgebouwd. Dit omdat de eventuele nieuwe kalender logistieke problemen zou kunnen geven.

Inmiddels is er voor de rijders na een aantal weken rust weer de mogelijkheid om de motortraining te hervatten. De rijders moeten zich aan een protocol houden, wat per land verschillend is maar wat hun toch enige vrijheid geeft. Voor iedereen is het nog een onzekere tijd. Gaan er nog wedstrijden komen? Hoe gaat de kalender eruit zien? Maar prioriteit is de komende tijd om te zien hoe we op een gezonde manier terug kunnen keren naar een enigszins normale wereld. De tijd zal het leren!

Met vriendelijke groet,
Klaas Hattem
Manager Gebben Van Venrooy Yamaha