MX World

27/06/2020 15:44 - geplaatst door Stingray

Motorcross liefhebbers van de lage landen mogen straks mogelijk uit hun cross quarantaine komen. VLM maakt zich klaar om een tweede seizoenstart te realiseren. 

Zie onder Thor het persbericht van VLM.

Samengevat: naar aanleiding van de nieuwe versoepelde maatregelen in verband met het coronavirus, toch enige verhelderingen voor wat betreft verdere verloop binnen het motorcross gebeuren. Voor wat betreft wedstrijden is nu ook een mogelijkheid om van start te gaan, ook met bijzondere maatregelen en voor een beperkt publiek. Onze start is voorzien op 1 augustus, zodat we toch kunnen uitkijken naar een gunstig perspectief de komende weken. We hopend at er tegen augustus toch een breder publiek kan geaccepteerd worden. Momenteel staat de teller op 800 toeschouwers vanaf 1 augustus, waarbij er geen beperking staat op deelnemers.
Natuurlijk moeten we verzekeringshalve een limiet opleggen van aantal deelnemers. De inschrijvingstool - die enkel en alleen nog digitaal via de website te bereiken zal zijn - zal met deze maxima rekening houden. De mogelijkheden van deze inschrijvingstool zal later nog omschreven worden. We gaan ook trachten om binnen de beperkingen ook de catering op de wedstrijden te hebben.

Samen met Motorsport Vlaanderen (ex-VMBB) is er een protocol aangemaakt om motorsport wedstrijden mogelijk te maken. Dit protocol zal aangeboden worden aan de overheid alsook de lokale gemeentebesturen om vraag van goedkeuring. Als deze goedkeuringen er zijn zal een aanvang genomen worden voor de organisaties vanaf augustus en zal het seizoen wellicht door lopen tot en met november. Er zullen geen kampioenschappen betwist worden in 2020. In eerste instantie willen we enkel een mogelijkheid aanmaken om op een amusante , veilige en verantwoordelijke manier wedstrijden mogelijk te maken.

Laat ons allen deze mogelijke opstart zo goed mogelijk ondersteunen. Laat ons SAMEN WERKEN door de bijkomende maatregelen op te volgen waardoor we een correct verloop van de wedstrijd verkrijgen. Zowel voor het verloop van de wedstrijddagen, als voor het verblijf aan de terreinen zullen opgelegde regels moeten opgevolgd worden. Eerst en vooral zullen de afstandsregels moeten opgevolgd worden, waardoor het plaatsen van motorhomes, caravans en vrachtwagens zullen geplaatst worden volgens de richtlijnen van de organisator.

Zoals reeds omschreven zullen we voor de inschrijvingen speciale voorzieningen treffen. We gaan deze inschrijvingen via onze website moeten laten verlopen voor elke wedstrijd, dit zowel voor onze eigen piloten als voor gastpiloten. Ook voor de dagvergunningen en nieuwe vergunningen waarbij noodzaak tot betaling, zal een mogelijkheid ingebouwd worden om te betalen via de website.

Dus laat ons ALLEN de schouders er onder zetten, en op een verantwoordelijke en veilige manier  daarbij het virus onder controle houden.

HOOP DOET LEVEN

Grts, Eddy Houtmeyers, Voorzitter VLM/JMS